คว้าอีกกก​ 2 รางวัล คนเก่งสาขาวิชาการตลาด นายสหัสวรรษ​ จงรัก​ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับ รางวัล โครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการประจำปี 2564 กิจกรรมการประกวด​ Mail box สารน้อยจากใจศิษย์ลิขิตถึงครู ในวันที่ 11 กันยายน 2564​ จัดขึ้นโดยฝ่ายกิจการและสำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คว้าอีกกก​ 2 รางวัล
คนเก่งสาขาวิชาการตลาด
นายสหัสวรรษ​ จงรัก​
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้รับ รางวัล โครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการประจำปี 2564
กิจกรรมการประกวด​ Mail box สารน้อยจากใจศิษย์ลิขิตถึงครู ในวันที่ 11 กันยายน 2564​ จัดขึ้นโดยฝ่ายกิจการและสำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในการนี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคำคมหัวข้อพระคุณครู ผู้สร้างตน และ การประกวดแต่งกลอนหัวข้อ​ ก้มกราบบังคมครูด้วยหัวใจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น​3,000บาท
..
คณาจารย์สาขาวิชาการตลาดและ เพื่อนๆ
รุ่นพี่​ รุ่นน้องขอแสดงความยินดี
และขอให้รักษา คุณงามความดีนี้สืบต่อไป
..
เลือกอนาคตอย่างชาญฉลาดเลือกการตลาดบ้านสมเด็จ
..
#การตลาด​บ้านสมเด็จ​ #MSBSRU#Bsru#dek65#ราชภัฏ​บ้านสมเด็จเจ้าพระยา