คณะวิทยาการจัดการ โครงการถวายเทียนพรรษาฯ (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการถวายเทียนพรรษาฯ (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564
——————————————————————————
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
ถ่ายทอดสดผ่านเพจคณะวิทยาการจัดการ บ้านสมเด็จ
เวลา 09:30 – 12:00 น.
ณ วัดบางไส้ไก่ (วัดลาว)
ในสถานการณ์โควิด ทุกคนต้องระวังตัวในการเดินทางและเว้นระยะห่างจากผู้คน ทำให้วัดหลายแห่งตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก
ด้วยคำสั่งกทม.ฉบับปัจจุบัน ทางเราจึงปรับกิจกรรมปีนี้เป็นออนไลน์ โดยจะมีสมาชิกเพียง 5 คนไปทำการถ่ายทอดสดจากที่วัดมาให้ทุกท่านชมถึงที่บ้าน
ก่อนถึงเทศกาลเข้าพรรษา สโมสรนักศึกษาจึงอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญ เพื่อบำรุงและสืบทอดศาสนาให้ยังอยู่คู่เมืองไทยต่อไป
ฝากร่วมทำบุญกันตาม QR code ด้านล่างเลยนะคะ