คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมแถลงนโยบายของคณะผู้บริหารชุดใหม่

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมแถลงนโยบายของคณะผู้บริหารชุดใหม่
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดประชุมการแถลงนโยบายของคณะผู้บริหารชุดใหม่ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการได้รับฟังการชี้แจงนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม และนำชี้แจงนโยบายพร้อมทั้งได้แนะนำคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการชุดใหม่ ให้กับคณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบ ณ ห้องประชุมชั้น 15 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ https://www.facebook.com/MsBSRU
Choose a Language :