คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ในวันที่ วันที่ 25 มีนาคม 2562

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
—-
วันที่ 25 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยมี อาจารย์ สุเมธ ใจเย็น รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วิทยากรโดย คุณณัฐศิษฎ์ เลิศโกวิทย์ และคุณอภิรักษ์ ศรีบวรธาดา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่องการเตรียมตัวสมัครงาน พร้อมศิษย์เก่า คุณพงษ์ปภัส แสงเนตร Supervisor สาขาเอ็มบาสซี และคุณวิชากร ตันกุระ Sales and Service officer สาขาไอคอนสยาม มาให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภา ซึ้งกมลพิสุทธิ์ ผู้จัดการด้านกลยุทธ์บริหารงานทรัพยากรบุคคล และนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
—-
#BSRURecentNews คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา #BSRUNews

Choose a Language :