ขั้นตอน การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

ขั้นตอน การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
—-
ขั้นตอนที่ 1
-ลงทะเบียนรับบัตรคิว (เริ่มตั้งแต่ 6.30 – 10.00 น.)
-สิ่งที่ต้องเตรียม บัตรประจำตัวประชาชน
-สถานที่ หน้าอาคาร 1 ชั้น 1

ขั้นตอนที่ 2
-รอเรียกคิวเพื่อสอบสัมพันธ์
-สิ่งที่ต้องเตรียม บัตรคิวที่ได้รับจากจุดที่ 1
-สถานที่ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1

ขั้นตอนที่ 3
-สอบสัมภาษณ์
-สิ่งที่ต้องเตรียม บัตรคิวที่ได้รับจากจุดที่ 1 กับบัตรประจำตัวประชาชน
-สถานที่ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4