ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักศึกษาทุกคน ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ทีมมะขามไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเริ่มต้น Start Up ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2564 … ทีมที่เข้มแข็งคือเครื่องมืออันทรงพลัง ทำให้ พวกเรา ประสบความสำเร็จ … สาขาวิชาการตลาด​ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ คณาจารย์ทุกคน พร้อมที่จะเป็นผู้ที่ส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียนทุกคน … เลือก​อนาคต​อย่า​งชาญฉลาดเล​ือกการตลาด​บ้านสมเด็จ​

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักศึกษาทุกคน
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
ทีมมะขามไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเริ่มต้น Start Up ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2564

ทีมที่เข้มแข็งคือเครื่องมืออันทรงพลัง ทำให้ พวกเรา ประสบความสำเร็จ

สาขาวิชาการตลาด​ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ คณาจารย์ทุกคน พร้อมที่จะเป็นผู้ที่ส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียนทุกคน

เลือก​อนาคต​อย่า​งชาญฉลาดเล​ือกการตลาด​บ้านสมเด็จ​ ..

#การตลาดบ้านสมเด็จ​ #MSBSRU​ #Bsru​ #dek65​ #มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #สื่อสารการตลาด