ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรกรนก สงคราม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานชื่อ “ขนมเปี๊ยะโบราณ” ในการส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ของโครงการ “Smart Start Idea by GSB Startup“

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรกรนก สงคราม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานชื่อ “ขนมเปี๊ยะโบราณ”
ในการส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ประจำเดือนธันวาคม 2563
ของโครงการ “Smart Start Idea by GSB Startup“
Choose a Language :