กำหนดการ เปิด – ปิด ประตูหลัง (บริเวณ อาคาร 7) เริ่มเปิดประตูในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

กำหนดการ เปิด – ปิด ประตูหลัง (บริเวณ อาคาร 7)
เริ่มเปิดประตูในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
——
ประตูเปิด เฉพาะวัน – เวลา ดังนี้
จันทร์ – ศุกร์
เช้า เวลา 07.30 – 09.00 น.
เที่ยง เวลา 11.30 – 13.30 น.
เย็น เวลา 16.00 – 1700 น.
.
ประตูปิดในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และนอกเหนือจากวันเวลาที่กำหนดข้างต้น
.
ขออภัยในความไม่สะดวก
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม