กำหนดการ การเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม —— วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

{Announcement}
กำหนดการ การเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม
——
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 น.
.
โดย คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.)
เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น 4
.
โดย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
เข้าร่วมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting
Meeting ID : 984 9677 4526
Passcode : 9
เวลา 10.00 น.
กิจกรรมจิตอาสา มบส. รวมพลัง ทำความดีเพื่อพ่อหลวง
ณ ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564
.
Link background : https://bit.ly/31ce4zV
.
ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ สวมเสื้อสีเหลือง และตั้งภาพพื้นหลังโดยดาวน์โหลด QR Code
——
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1500