กำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564
—-
ส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา