การสืบค้นฐานข้อมูล TDC ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ / ฐานข้อมูลวิจัย —- การสืบค้นฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลวิจัย เป็นข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ

{Announcement}
การสืบค้นฐานข้อมูล TDC ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ / ฐานข้อมูลวิจัย
—-
การสืบค้นฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลวิจัย เป็นข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม
รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ
สามารถสืบค้นฐานข้อมูล TDC ได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ : https://library.bsru.ac.th/
-เลือกเมนู สารสนเทศออนไลน์
-เลือก e-Thesis
-เลือก Thai Digital Collection
—-
#หมายเหตุ : หากต้องการสืบค้นฐานข้อมูล TDC ภายนอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จะต้องทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านระบบ VPN (Virtual Private Network) จากสำนักคอมพิวเตอร์
.
ขั้นตอนการลงทะเบียน
– เข้าไปที่ลิงค์ https://link.bsru.ac.th/stuvpn
– รอรับ บัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ทางอีเมล์
—-
หมายเหตุ : ใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย @bsru.ac.th หรือ @o365.bsru.ac.th ลงทะเบียนเท่านั้น
—-
ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เพจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Choose a Language :