การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 🎓 วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ เวทีห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง คณะครุศาสตร์ ________________________________________________ ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ________________________________________________

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 🎓
วันที่ 29 สิงหาคม 2565
ณ เวทีห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง คณะครุศาสตร์
________________________________________________
ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
________________________________________________