การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ___________ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย____________ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 🎓
วันที่ 30 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
___________ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย____________
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา