กฟผ. เชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่ร่วมประกวดวางแผนประชาสัมพันธ์ ให้ตอบโจทย์ EGATxWallbox ของ กฟผ. มาลับสมอง ประลองไอเดียเด็ด ไปกับโครงการ “Digiwar ปี 3 ปลุกไอเดียมันส์ๆ สร้างคอนเทนต์โดนๆ ไปกับ EGATxWallbox” เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ได้แสดงออก และนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นการสื่อสารการตลาดบน Digital Platform และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การสื่อสารของ กฟผ. ที่มุ่งหวังขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่ออากาศบริสุทธิ์ของทุกคน

อย่าปล่อยให้โควิด 19 ทำลายสมอง‼️
😩เรียนก็ไม่ได้ไป ทำงานก็ต้องทำที่บ้าน ใครรู้สึกจำเจ เบื่อหน่าย เราจะช่วยบริหารสมอง ชวนปล่อยของทางความคิดแบบที่โควิด 19 ก็ทำอะไรเราไม่ได้!!
🌟กฟผ. เชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่ร่วมประกวดวางแผนประชาสัมพันธ์ ให้ตอบโจทย์ EGATxWallbox ของ กฟผ. มาลับสมอง ประลองไอเดียเด็ด ไปกับโครงการ “Digiwar ปี 3 ปลุกไอเดียมันส์ๆ สร้างคอนเทนต์โดนๆ ไปกับ EGATxWallbox” เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ได้แสดงออก และนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นการสื่อสารการตลาดบน Digital Platform และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การสื่อสารของ กฟผ. ที่มุ่งหวังขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่ออากาศบริสุทธิ์ของทุกคน
💡ถ้าคุณคือ นิสิต นักศึกษา หรือเป็น first jobber ก็ไม่ติดนะ ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่อยากปล่อยของ แสดงไอเดียบรรเจิดให้โลกได้รู้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามกิจกรรมอื่นๆของโครงได้ที่เพจ Digiwar และถ้าคุณพร้อมที่จะแสดงศักยภาพ สามารถโหลดใบสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติได้เลย ตาม QR code ในภาพ หรือที่ https://bit.ly/3jxqTeU